شرکت آذر سولار سازه

شرکت آذر سولار سازه با هدف ارائه خدمات در زمینه سیستم ها و تجهیزات خورشیدی تأسیس گردیده است. این خدمات شامل مشاوره، طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری، فروش و نظارت بر اجرای سیستم های خورشیدی اعم از: سیستم های گرمایش خورشیدی، آبگرمکن های خورشیدی، سیستم های تأمین برق خورشیدی، چراغ های پارکی و خیابانی خورشیدی، چراغ های ترافیکی و راهنمایی خورشیدی، پمپ های خورشیدی، سیستم های سرمایش خورشیدی، کولرهای خورشیدی و ... می باشد.
خدمات شرکت:
- سیستم گرمایش مرکزی خورشیدی
- سيستم های روشنايی خورشيدی
- سیستم های خورشیدی خانگی
محصولات شرکت:
- آبگرمکن خورشیدی
- برق خورشیدی

کلمات قابل جستجو

  • آذر سولار سازه
  • تجهیزات
  • مشاوره
  • طراحی
  • آبگرمکن خورشیدی
  • پمپ خورشیدی
  • سیستم های خورشیدی
  • محصولات خورشیدی
  • مدیریت انرژی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی