شرکت سولار سبز انرژی سورنا

شرکت سولار سبز انرژی سورنا، در زمینه تأمین تجهیزات خورشیدی مورد نیاز، واردات تجهیزاتی همچون شارژ کنترلر، پنل، پمپ آب خورشیدی و... تجهیز نمودن چندین پروژه و بعضاً اجرای پروژه های خورشیدی فعالیت دارد.
برخی خدمات این شرکت به شرح زیر می باشد:
- خدمات مهندسی شامل بهینه سازی طرح فنی و خدمات پشتیبانی فنی تا نصب نیروگاه های خورشیدی
- انجام محاسبات بهینه در داده‌های محلی مانند ساعات خورشید، رطوبت، سایه خورشید
- ارائه مشاوره برای انواع مختلف پروژه و پروژه های نظارت شده توسط دیگر پیمانکاران
- نصب پمپ های آب خورشیدی
- trackers خورشیدی
- خانه‌های خورشیدی

کلمات قابل جستجو

  • شرکت سولار سبز انرژی سورنا
  • تجهیزات انرژی خورشیدی
  • پنل
  • پمپ آب خورشیدی
  • خانه‌ خورشیدی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی