گروه مهندسی سلامت پژوهان ابتکار

فعالیت های این شرکت شامل:
انرژی های نو
فرآیندهای صنعت آب و فاضلاب
گندزدائی
کواگولاسیون
می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • سلامت پژوهان ابتکار
  • سپا
  • آب و فاضلاب
  • گندزدائی
  • کواگولاسیون
  • انرژی های نو

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی