شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان

شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان، در زمینه واردات و توزیع انواع نهاده های کشاورزی، انواع کودهای مایع، جامد و سموم کشاورزی فعالیت دارد.
برخی محصولات این شرکت:
- کودهای نیتروژن دار ( NPK)
- پتاسیم دار (سولوفارم)
- کلات های ریز مغذی
- علف کش
- قارچ کش
- تنظیم کننده رشد
- بیو نیترو
- بیو میکرو کامبی
- کود تک عنصری آهن، بور و روی (مانند بیو ایرون)
و...

کلمات قابل جستجو

  • شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان
  • کشاورزی
  • کود
  • سم کشاورزی
  • علف کش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی