شرکت اسپیناس

شرکت اسپیناس با رویکرد ارایه خدمات و راه کارهای مؤثر و بهینه در تأمین و تجهیز تکنولوژی های تصفیه و بازیافت آب و پساب فعالیت می کند.
محصولات شرکت:
- پیش تصفیه: آشغالگیر نواری، پیش تصفیه ترکیبی، فیلتر درام اسکرو و...
- تصفیه پیشرفته: بیوراکتور غشایی، اکسیداسیون پیشرفته و..
- تصفیه لجن: اسکرو پرس، اسکروتیکنر و بلت فیلتر پرس
- فیلتراسیون: درام میکرواسکرین، فیلتراسیون سرامیکی و دیسک میکرواسکرین
- تجهیزات فرایندی: پمپ، دریچه ها، بلویر و...

کلمات قابل جستجو

  • اسپیناس
  • تصفیه
  • تجهیزات
  • فیلتراسیون
  • بازیافت
  • پساب
  • آشغالگیر
  • فیلتر
  • فیلتراسیون

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی