شرکت اسپین الکتریک

شرکت اسپین الکتریک با هدف تولید و توزیع تجهیزات الکترونیک پروژه ها تأسیس شد. از محصولات این شرکت می توان به سامانه های صوت و پیام رسانی (پیجینگ) تأسیسات شهری و صنعتی، تجهیزات اعلام و اطفا حریق تأسیسات شهری و صنعتی، ساخت و اجرای اینترکامهای صوتی و تجهیزات کنترل تردد و دستیابی اشاره کرد.

کلمات قابل جستجو

  • اسپین الکتریک
  • اعلام حریق
  • اطفا حریق
  • سامانه تشخص نشت گاز
  • تجهیزات الکترونیک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی