گروه سرو صنعت کیمیا

خدمات گروه سرو صنعت کیمیا:
- اجرای نظام HSE در پروژه های راه سازی، ابنیه و مشاوره برای استقرار نظام مدیریت منابع
- اجرای نظام ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE)
- بازرسی فنی از صنایع پتروشیمی و صنایع خودرو

کلمات قابل جستجو

  • سرو صنعت کیمیا
  • مشاوره
  • ایمنی
  • بهداشت محیط
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی