شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس فعالیت های تخصصی خدمات پیمانکاری و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه استخر و آب بندان، زهکشی و سیستم های نوین آبیاری، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، روش های نوین آبیاری، حفر چاههای عمیق و نیز فعالیت های تخصصی خدمات مشاوره، مطالعه و طراحی در زمینه شبکه های آبیاری، تسطیح اراضی کشاورزی، تأمین آب و مجتمع های گلخانه ای را ارائه می نماید.

کلمات قابل جستجو

  • آب و خاک پارس
  • توسعه خدمات مهندسی
  • آبخیزداری
  • سد سازی
  • مجتمع گلخانه ای
  • تأمین آب
  • سد خاکی
  • شبکه آبیاری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی