شركت مهندسی تداركاب

شركت مهندسی تداركاب در زمينه پروژه های متعدد تصفيه آب و پساب های صنعتی و بهداشتی و به منظور گسترش فعاليت در زمينه های مختلف صنعت آب و فاضلاب تأسيس گرديد.
خدمات شرکت:
- طراحی، ساخت و تدارک سیستم های آب آشامیدنی و صنعتی
- طراحی، ساخت و تدارک سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
- تهیه و تدارک تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب
- مشاوره و انجام خدمات مهندسی در کلیه زمینه های سیستم های تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی
- نگهداری و راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ارائه شیوه های نوین آموزش جهت نگهداری و راهبری سیستم های مربوطه
محصولات شرکت:
- پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
- فیلترهای شنی، دو لایه و کربن فعال
- سیستم های شن گیری با استفاده ازسیکلون ها
- سیستم های سختی گیری با استفاده از تبادل کنده رزینی و یا فرایند لایم سودا
- سیستم های منعقد سازی و منعقدسازی الکتریکی
- سیستم های ته نشینی با استفاده از لاملا
- سیستم های چربی گیری
- سیستم های شناورسازی با استفاده از هوای محلول
- سیستم های اسمز معکوس (R.O.)
- سیستم های تهیه و تزریق مواد شیمیایی
- سیستم های تزریق کلر و الکتروکلریناسیون

کلمات قابل جستجو

  • تداركاب
  • طراحی
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات
  • مشاوره
  • فیلتر شنی
  • مواد شیمیایی
  • اسمز معکوس
  • سختی گیر
  • پساب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی