شرکت تجهیز یاران

شرکت تجهیز یاران ارائه دهنده تجهیزات آزمایشگاهی، صنعتی و آب و پساب است.
محصولات شرکت تجهیز یاران:
- اسپکتروفتومتر و فتومتر
- مولتی متر،هدایت سنج و ...
- کدورت سنج، کیت صنعتی و میکروبی
- ترازوهای آزمایشگاهی
- شیرآلات آزمایشگاهی
- شیشه آلات آزمایشگاهی
- انکوباتور، آون و....

کلمات قابل جستجو

  • تجهیز یاران
  • آب و پساب
  • آزمایشگاه
  • اسپکتروفتومتری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی