مجتمع صنعتی طلایه

محصولات مجتمع صنعتی طلایه:
محصولات بخش آب: کمربند، کنتور، شیرآلات، محفظه و...
محصولات بخش فاضلاب: انشعاب گیر، شیر خودکار، لوله های فاضلاب، ابزار آلات و...
تجهیزات فاضلاب شهری: ابزار آلات، چربی گیر، دریچه و پله
محصولات کیت: کیت
کیت انشعاب آب و کیت انشعاب فاضلاب

کلمات قابل جستجو

  • طلایه
  • تجهیزات
  • آب و فاضلاب
  • چربی گیر
  • شیرآلات
  • تجهیزات فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی