شرکت تمدن آریا

شرکت تمدن آریا سازنده آب شیرین کن دریایی، آب شیرین کن صنعتی، تصفیه آب پرورش ماهی، سازنده دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم کار، تصفیه آب صنعتی و تصفیه آب کشاورزی است.

کلمات قابل جستجو

  • تمدن آریا
  • تصفیه
  • کشاورزی
  • تجهیزات
  • تصفیه آب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی