شرکت مهندسین مشاور تماوان

شركت مهندسين مشاور تماوان با تعيين دامنه فعاليت‌های خود در زمينه طراحی توسعه منابع آب و ژئوتكنيك تأسيس گرديد.
زمینه فعالیت شرکت:
- مديريت و برنامه ريزی طرح های توسعه منابع آب در مراحل مطالعاتی و اجرایی
- كنترل پروژه های مطالعاتی و اجرايی صنعت آب
- مطالعه و طراحی شبكه های آبياری و زهكشی اعم از ثقلی و تحت فشار
- مطالعه و طراحی سيستم های انتقال آب، مخازن و تصفيه خانه های آب
- مطالعه و طراحی ايستگاه های پمپاژ
- مطالعه و طراحی تأسيسات تغذيه مصنوعی
- مطالعه و طراحی تأسيسات كنترل سيلاب
- مطالعه و طراحی تونل های انتقال آب
- مهندسی رودخانه
- و...

کلمات قابل جستجو

  • تماوان
  • طراحی
  • مشاوره
  • تصفیه آب
  • مخازن
  • آبیاری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی