شركت مهندسی بهبود فرايند طنين

شركت مهندسی بهبود فرايند طنين با هدف ارائه خدمات كامل HSE برای صنايع و موسسات مختلف تأسيس شده و بعنوان يكی از شركت های برتر در زمينه HSE، خدمات خود را ارائه می دهد.
خدمات شرکت:
- آموزش های HSE
- فروش و بازرگانی وسايل حفاظت فردی
- ايمنی فنی و مهندسی
- مهندسی حريق، آتش نشانی
- ارزیابی اثرات زیست محیطی
- مدیریت و ممیزی انرژی
- مشاوره استقرار سیستم های مدیریتی، مشاوره فنی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • مشاوره
  • حریق
  • حفاظت فردی
  • ایمنی
  • آتش نشانی
  • انرژی
  • بهبود فرايند طنين
  • HSE

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی