شرکت طرح آب آراز

شرکت طرح آب آراز در زمینه مشاوره، طراحی و نظارت بر پروژه های مربوط به رشته مهندسی آب فعالیت می کند.
خدمات شرکت:
- مطالعه و طراحی پروژه های تأمین آب برای مصارف مختلف شهری و روستایی
- مطالعه و طراحی پروژه های سدسازی شامل سدهای مخزنی و سدهای انحرافی و سایر سازه های آبی
- مطالعه و طراحی پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی شامل شبکه های آبیاری سطحی و تحت فشار
- مطالعه و طراحی پروژه های ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب
- مطالعه و طراحی پروژه های ساماندهی و حفاظت رودخانه ها
- نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ها

کلمات قابل جستجو

  • طرح آب آراز
  • طراحی
  • مشاوره
  • آبیاری
  • مهندسین مشاور

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی