شرکت مهندسین مشاور طرح افرا

شرگت طرح افرا در زمینه طراحي تصفيه خانه ها ، ايستگاههاي پمپاژ ، خطوط انتقال و مخازن آب، سايت هاي شيرين سازي آب با استفاده از روش RO، تصفيه خانه ها ، ايستگاههاي پمپاژ و خطوط جمع آوري فاضلاب، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، تأسيسات انحراف آب ، تأسيسات و ابنيه مربوطه، مطالعات استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب و ... خدماتی را ارائه میدهد.

کلمات قابل جستجو

  • طرح افرا
  • شبکه آبیاری و زهکشی
  • ایستگاه پمپاژ
  • خطوط انتقال آب
  • شیرین سازی آب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی