شرکت تأسیسات گستران

تأسیسات گستران به عنوان مرکز تخصصی و حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی تأسیسات مکانیکی و حوزه انرژی است. این مرکز تخصصی بیش از ده ها دوره آموزشی تخصصی در قالب سرفصل های آموزشی مختلف تدوین کرده است. در دوره های آموزشی تأسیسات گستران متناسب با ماهیت دوره بازدید آموزشی از پروژه، کار عملی در کارگاه، اسلایدها و فیلم های آموزشی به کار گرفته می شود و حل پروژه های عملی واقعی به صورت گام به گام که در آن تمامی جزئیات طراحی و نکات اجرایی مربوطه مطرح و تشریح می گردد جزء لایفنک همه دوره های این مؤسسه می باشد که تمامی تلاش های مذکور نقش به سزایی در تثبیت آموخته ها و کسب اعتماد به نفس توسط دانش پژوهان خواهد داشت.

کلمات قابل جستجو

  • تأسیسات گستران
  • آموزش
  • تأسیسات مکانیکی
  • دوره های آموزشی
  • آموزش انرژی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی