شرکت مهندسین مشاور توان آب

شرکت مهندسین مشاور توان آب در رشته مهندسی آب فعالیت می کند. انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای آب مشتمل بر خدمات و مطالعات در مراحل امکان سنجی، شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و به طور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح می شود، از فعالیت های شرکت می باشد، همچنین طراحی تفصیلی، تهیه نقشه، اسناد و مدارک و ... از خدمات این شرکت می باشد.
خدمات مهندسی شرکت مهندسین مشاور توان آب:
- طراحی و نظارت بر اجرای شبکه های آبیاری نوین و سامانه های زهکشی
- مطالعات سد سازی و ساماندهی رودخانه ها و تأسیسات وابسته
- طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال و تجهیزات و ابسته
- و...

کلمات قابل جستجو

  • توان آب
  • طراحی
  • مشاوره
  • تجهیزات
  • آبیاری
  • مهندسین مشاور

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی