مرکز تخصصی طب کار چشم انداز

مرکز تخصصی طب کار چشم انداز دارای مجوز طب کار و بهداشت حرفه ای از وزارت بهداشت و مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست است.
فعالیت این مرکز به شرح ذیل می باشد:
- معاینات سلامت برای بدو استخدام ماده 90 تامین اجتماعی و معاینات سلامت رانندگان داخلی و برون شهری
- ارزیابی آلاینده های محیط کار و محیط زیست
- صدور کارت سلامت رانندگان درون شهری و برون شهری
- معاینات بدو استخدام موضوع ماده90 تامین اجتماعی
- ارزیابی آلاینده های محیط کار، ارزیابی آلاینده های محیط زیست
- کلیه امور مهندسی شامل (مقاومت اهمی چاه ارت، بازرسی فنی جرثقیل، بازرسی فنی دیگ های بخار، بازرسی فنی خودروها، ارائه گواهینامه معتبر کار و امور اجتماعی، کنترل صداهای صنعتی کارخانجات، طراحی سیستم تهویه موضعی و عمومی، طراحی سیستم مهندسی روشنایی)

کلمات قابل جستجو

 • طب کار چشم انداز
 • طب کار
 • معاینه سلامت
 • بهداشت حرفه ای
 • محیط زیست
 • آزمایشگاه
 • بهداشت
 • معاینات بدو استخدام
 • آلاینده های محیط کار
 • بازرسی فنی جرثقیل
 • بازرسی فنی دیگ های بخار
 • تهویه موضعی
 • مهندسی روشنایی
 • آزمایشگاه معتمد
 • کنترل صدا

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی