مرکز تخصصی طب کار سما

مركز تخصصی طب كار سما طبق آيين نامه جديد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی راه اندازی شده است و با بكار گيری از افراد متخصص در زمينه خدمات سلامت شغلی (متخصص طب كار، كارشناس بهداشت حرفه ای، اديولوژيست، اپتومتريست، روانشناس و تيم آزمايشگاهی) آماده ارائه خدمات می باشد.
خدمات مرکز:
- معاینات تخصصی طب کار: انجام معاینات اختصاصی آتش نشانان، انجام خدمات بهداشت حرفه ای، ادیومتری اسکرین و تشخیص و..
- معاینات ویژه مدیران
- واحد شنوایی شناسی
- واحد بینا سنجی
- آزمون های روانشناسی شغلی
- اسپیرومتری

کلمات قابل جستجو

  • طب کار سما
  • طب کار
  • معاینات شغلی
  • خدمات طب کار
  • بهداشت حرفه ای
  • آزمایشگاه
  • سلامت شغلی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی