انجمن صنفی مهندسان عمران تهران

انجمن صنفی مهندسان عمران تهران در اسفند 1395 تهران تأسیس شد.
اهداف انجمن:
- مرکز تخصصی ایمنی در صنعت ساختمان
- نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزش مجازی و حضوری
- برگزاری دوره های مسئولین ایمنی و پیمانکاران
- خدمات مشاوره و ایمن سازی محیط های کارگاهی
- ایمنی ساختمان ها و فضاهای شهری و عمومی
- برگزاری کارگاه (workshop) تخصصی و علمی

کلمات قابل جستجو

  • انجمن صنفی مهندسان عمران تهران
  • ایمنی
  • طراحی
  • آموزش
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی