کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران

خط مشی کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران عبارت است از:تلاش و کوشش در جهت استيفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء،تقويت روحيه همکاری و مشارکت اعضاء محترم در کليه امور صنفی،همکاری و تعامل دو جانبه بين اعضاء محترم و انجمن در کليه امور صنفی،پايبندی به قوانين و مقررات جاری و رعايت اخلاق حرفه ای، انتشار و انعکاس صادقانه مسائل و مشکلات و پيشنهادات انجمن و اعضاء در مراجع ذيربط،همکاری با دستگاههای اجرائی و مراجع ذيربط به منظور اجرای قوانين و مقررات،ارتقاء جايگاه متخصصين ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه اي در صنعت،حفظ و صيانت از نيروي كار ( بعنوان والاترین سرمايه هر سازمان)،ارتقاء فرهنگ ايمني ،بهداشت ومحیط زیست در جامعه کارگری وکارفرمایی،ايجاد ارتباط با ساير انجمن های صنفی و همکاری لازم،پشتيبانی از مسائل آموزشی و پيشرفتهای علمی و حرفه ای. همچنین می توان به اهداف این کانون نظیر: ایجاد سیستم یکپارچه ایمنی و بهداشت درسطح استان،همکاری و ارتباط موثر با ادارات کار و مراکز بهداشت و سازمان محیط زیست، ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار درسطح کارگاههای صنعتی ، تولیدی و عمرانی، دفاع از حقوق قانونی اعضای انجمن ها در مراجع قانونی و ذیصلاح، پیگیری مطالبات قانونی اعضای انجمن ها در حوزه روابط کار ،ارتقای سطح دانش و مهارت اعضای انجمن ها،ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط با وظایف کانون در چهارچوب قوانین و مقررات ،شناسایی مناطق بحرانی و حادثه خیز و تعیین نیازمندی های جهت مدیریت بحران اشاره کرد.از خدمات این کانون :شناسنامه دار نمودن مسئولین ایمنی،حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و صدور کارت عضویت توسط انجمن ها،معرفی کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای به کرافرمایان و صاحبان صنایع،برگزاری کلیه دوره های آموزشی HSE (در سطوح کارگریو کارفرمایی)،برگزاری تور و سمینار های HSE برای کارشناسان و کارفرمایان،انتخاب کمیته های برتر حفاظت فنی و بهداشت کار از میان صنایع استان و معرفی کارشناسان برتر در این حوزه را نام برد.

کلمات قابل جستجو

  • کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران
  • کانون انجمن صنفی
  • ایمنی و بهداشت
  • انجمن
  • کانون
  • ایمنی و بهداشت کار
  • ایمنی کار
  • بهداشت کار
  • انجمن ایمنی و بهداشت کار
  • آموزش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی