شرکت تهران مبدل

محصولات شرکت تهران مبدل:
- مبدل حرارتی
- مخازن آبگرمکن
- مخازن ذخیره مایعات
- دیگ ها
- سیستم تهویه مطبوع
- سختی گیر
- فیلتر شنی تحت فشار
- چیلر تراکمی
- فیلتر کربن اکتیو
- و...

کلمات قابل جستجو

  • تهران مبدل
  • مخازن
  • دیگ
  • فیلتر شنی
  • چیلر
  • تهویه مطبوع
  • سختی گیر
  • فیلتر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی