شرکت مهندسی مشاور تهران سحاب

شرکت مهندسی مشاور تهران سحاب از زمان تأسیس، مشغول پیاده سازی تکنولوژی های پیشرفته در امر اجرای پروژه ها در فازهای برنامه ریزی، مطالعه، طراحی و ساخت سدها، کنترل سیلاب، سازه های هیدرولیکی، سدهای انحرافی، انتقال آب از طریق کانال ها، مخازن تنظیمی، ایستگاه های پمپاژ، خطوط لوله، مخازن سرویس، شبکه های توزیع آب جهت تأمین آب شهری و صنعتی، شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه، شبکه های آبیاری و زهکشی، توسعه کشاورزی، احیاء و حفظ اراضی و مهندسی رودخانه بوده است.

کلمات قابل جستجو

  • تهران سحاب
  • مشاوره
  • کشاورزی
  • طراحی
  • مخازن
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی