شرکت تهران زیست

شرکت تهران زیست در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آب و فاضلاب و تاسیسات حرارتی فعالیت می کند و همچنین تامین کننده مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب است
محصولات شرکت تهران زیست:
- تاسیسات حرارتی: مخزن آب گرم، مخزن تحت فشار، مبدل حرارتی و...
- تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب: آب شیرین کن، سختی گیر، آشغال گیر، جداکننده ی روغن از آب و...
-مواد شیمیایی: رزین های کاتیونی و آنیونی، کربن فعال، کلر و...

کلمات قابل جستجو

 • تهران زیست
 • طراحی و ساخت
 • آب و فاضلاب
 • مواد شیمیایی
 • تصفیه
 • رزین
 • کربن فعال
 • سختی گیر
 • آب شیرین کن
 • آشغال گیر
 • مبدل حرارتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی