شرکت تله تک الکترونیک

شرکت تله تک الکترونیک در زمینه سیستم های اعلام حریق و اعلام سرقت فعالیت میکند.
محصولات شرکت:
- سیستم اعلام حریق:
آدرس پذیر: دتکتورهای هوشمند، آژیرها، ماژول ها، نرم افزارها، دتکتورهای با پایه آدرس پذیر، کنترل پانل ها
متعارف: کنترل پانل ها، دتکتورها، آژیرها، تجهیزات
- سیستم اعلام سرقت:
کنترل پانل ها، کی بوردها، سنسورها، آژیرها، تجهیزات تکمیلی، راه کارهای مانیتورینگ، نرم افزارها

کلمات قابل جستجو

  • تله تک الکترونیک
  • اعلام حریق
  • اعلام سرقت
  • اعلام حریق آدرس پذیر
  • اعلام حریق متعارف
  • دتکتورهای هوشمند
  • آژیرها
  • ماژول ها
  • کنترل پانل
  • سنسورها

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی