آزمايشگاه کنترل کيفی تستا

آزمايشگاه کنترل کيفی تستا با هدف کسب حد اعلای رضايت مشتريان و ارائه با کيفيت خدمات آزمايشگاهی خود در دو بخش کاليبراسيون و آزمون، و با فراهم نمودن شرايط مناسب آزمايشگاهی و رعايت کليه الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005 شروع به فعالیت کرده است.
خدمات:
- آزمون فرآورده های آرایشی و بهداشتی
- آزمون محیط زیست
- کالیبراسیون: ابعاد، فشار، دما، جرم، حجم، رطوبت و دورسنج
- خدمات بازرسی
- خدمات آموزشی
- خدمات پژوهشی و فرمولاسیون
- آزمون خوراک انسان، دام و طیور: سموم دفع آفات نباتی، مولکولاربیولوژی، ایمنی شناسی و...

کلمات قابل جستجو

  • آزمایشگاه
  • کالیبراسیون
  • محیط زیست
  • آموزش
  • بازرسی
  • سموم
  • ایمنی
  • آزمايشگاه کنترل کيفی تستا
  • خدمات آزمايشگاهی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی