شرکت تعاونی سازمان آتش نشانی تهران

شرکت تعاونی سازمان آتش نشانی تهران به ارائه خدمات زیر می پردازد.:
- شارژ خاموش کننده ( پودر، آب، co2)
- اجرای سیستم های اعلام حریق
- اجرای سیستم های اطفاء حریق ( اتوماتیک آب، اتوماتیک آب و فوم، اتوماتیک گازی، آئروسل)
- تعمیر و نگهداری و تست سیستم های اعلام و اطفاء حریق
- مشاوره سیستم های ایمنی
- فروش تجهیزات
- اجرای دوربین مدارسته
- ارائه دوره های آموزش ایمنی

کلمات قابل جستجو

  • تعاونی سازمان آتش نشانی تهران
  • شارژ خاموش کننده ها
  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق
  • دوره های آموزش ایمنی
  • دوربین مداربسته
  • سیستم های ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی