شرکت دادرس آتش توچال

شرکت دادرس آتش توچال به عنوان تولیدکننده انواع کپسول های آتش نشانی در شهرک صنعتی جی فعالیت میکند.
محصولات شرکت :
- خاموش کننده های پودر و گاز تحت فشار
- خاموش کننده های آب و گاز و آب و کف
- خاموش کننده های اتوماتیک آویزی
- خاموش کننده های کار تریج دار
- خاموش کننده های گازco2

کلمات قابل جستجو

  • دادرس آتش توچال
  • خاموش کننده های پودر و گاز
  • خاموش کننده های آب و گاز و آب و کف
  • خاموش کننده های کارتریج دار
  • خاموش کننده های گاز co2
  • خاموش کننده های اتوماتیک آویزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی