شركت مهندسی مشاور طوس آب

فعالیت شركت مهندسی مشاور طوس آب:
- مدیریت منابع جامع آب
- آبرسانی، ذخیره سازی، انتقال، تصفیه و توزیع آب
- شبکه آبیاری و زهکشی
- جمع آوری فاضلاب و روان آب های سطحی، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده
- مهندسی رودخانه
- سامانه های دفع زباله
- و...

کلمات قابل جستجو

  • طوس آب
  • مشاوره
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی