شرکت توسن صنعت آپادانا

محصولات شرکت توسن صنعت آپادانا:
- لوله پلی اتیلن
- لوله آبیاری
- نوار آبیاری
- لوله دریپردار

کلمات قابل جستجو

  • توسن صنعت آپادانا
  • پلی اتیلن
  • آبیاری
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی