شرکت طب و صنعت رهیاب

خدمات شرکت طب و صنعت رهیاب:
- تصفیه آب: دستگاه تصفیه آب خانگی، دستگاه تصفیه آب شرب صنعتی و دستگاه تصفیه پساب صنعتی
- جدایش سلولی: دستگاه جدایش سلولی، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول

کلمات قابل جستجو

  • طب و صنعت رهیاب
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • پساب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی