شرکت بازرگانی توتاص

شرکت بازرگانی توتاص در بخش بازرگانی و تأمین قطعات در بخش صنعت فعال بوده است.و نام توتاص برگرفته از تولید و توزیع ابزار صنعتی می باشد.
محصولات شرکت:
- عینک
- شیلد
- ماسک جوشکاری
- کمربند ایمنی

کلمات قابل جستجو

  • توتاص
  • عینک ایمنی
  • شیلد
  • کمربند ایمنی
  • ماسک جوشکاری
  • ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی