شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان

محصولات شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان:
- مخزن: مخازن کلر زنی، مخازن سم پاش، مخازن انبساط و...
- سم پاش
- وان
- بشکه بسته بندی

کلمات قابل جستجو

  • پلاستیک طبرستان
  • مخزن
  • سم پاش
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی