شرکت میراب صنعت آرتا (تراست)

شرکت میراب صنعت آرتا (تراست) با هدف بهبود سیستم های فیلتراسیون، تصفیه آب و فاضلاب و جایگزینی روش های مدرن و رفع مشکل واحدهای صنعتی در این زمینه فعالیت خود را آغاز نمود.
محصولات شرکت:
- فیلتراسیون
- تصفیه آب
- تصفیه فاضلاب
- دستگاه های ضدعفونی کننده
- جاذب ها: کربن فعال پودری و کربن فعال دانه ای
- مواد شیمیایی بهسازی آب

کلمات قابل جستجو

  • میراب صنعت آرتا (تراست)
  • تصفیه
  • فیلتراسیون
  • تصفیه آب
  • تصفیه فاضلاب
  • مواد شیمیایی
  • شیمیایی
  • ضدعفونی کننده

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی