شرکت طراحان صنعت شمال

فعالیت شرکت طراحان صنعت شمال:
- طراحی، اجرا، بهره برداری و راهبری سيستم های تصفيه آب و فاضلاب
- تهيه، نصب و راه اندازی تجهيزات آب و فاضلاب
- تجهيز آزمايشگاه های تخصصی شيمی، آب و فاضلاب و صنايع مرتبط
- طراحی، تهيه تجهيزات و اجرای شبکه های انتقال و توزيع آب و فاضلاب
- مشاوره در زمينه مديريت کيفيت و زيست محيطی
- مشاوره و اجرا در زمينه کنترل آلودگی هوا
- مشاوره در زمينه بهينه سازی فرآيندهای شيميايی

کلمات قابل جستجو

  • طراحان صنعت شمال
  • مشاوره
  • تصفیه
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات
  • آزمایشگاه
  • طراحی
  • شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی