شرکت طرح تجارت سدید

شرکت طرح تجارت سدید، در زمینه مدیریت پسماند و تولید انرژی های نو فعالیت می کند.
از جمله خدمات این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توليد انرژي از پسماند شهري و صنعتي ( انرژي سبز )
- امحاء پسماند بيمارستاني خطرناك و شيميايي با استفاده از روش گازي سازي
- بازيافت نخاله هاي ساختماني

کلمات قابل جستجو

  • شرکت طرح تجارت سدید
  • مدیریت پسماند
  • انرژی نو
  • پسماند
  • امحاء
  • بازيافت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی