شرکت توکا پارسیان پیشرو

شرکت توکا پارسیان پیشرو از جمله شرکت های فعال در زمینه آب و فاضلاب است. از جمله خدمات این شرکت میتوان به تامین مواد آزمایشگاهی و دانشگاهی مانند مواد شیمیایی، دستگاه تست عبور پذیری گاز، خط تولید غشاء الیاف توخالی، سامانه های غشایی اولترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس، پکیج تزریق مواد شیمیایی، پکیج آماده سازی پلی الکترولیت و ... اشاره کرد.

کلمات قابل جستجو

  • توکا پارسیان پیشرو
  • مواد شیمیایی
  • تست عبور گاز
  • اسمز معکوس
  • اولترافیلتراسیون
  • غشاء الیاف تو خالی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی