اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست

حوزه های فعالیت اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست:
- ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان فعال انجمن های عضو اتحادیه
- نمایندگی علمی دانشجویان رشته های حوزه محیط زیست و تاثیرگذاری بر نظام آموزشی کشور از طریق حضور فعالانه در مجامع تخصصی و ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه و فضای کسب و کار
- انتشار کتب و یا نشریات تخصصی در سطح ملی
- ارتباط با فضای کسب و کار
- تقویت ارتباط بین دانشجویان و افراد مؤثر خارج از دانشگاه و حوزه های کسب و کار مرتبط با محیط زیست به منظور کارآفرینی و آشنا کردن دانشجویان با زمینه های کاری مختلف، انتقال تجربیات و توانمندسازی آنان
- و ...

کلمات قابل جستجو

  • اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست
  • انجمن های علمی دانشجویی
  • محیط زیست
  • کارآفرینی
  • کسب و کار
  • دانشجویان

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی