فروشگاه اروم کشاورز

فروشگاه اروم کشاورز، این فروشگاه یک فروشگاه تخصصی در زمینه های کشاورزی و محصولات آزمایشگاهی می باشد. از محصولات اروم کشاورز می توان به بصورت کلی به تجهیزات پرورش قارچ، تجهیزات گلخانه، تجهیزات مرغداری، تجهیزات سردخانه، دفع حشرات موذی، تجهیزات آزمایشگاهی، سیستم های سرمایشی، سیستم های گرمایشی اشاره کرد. فروشگاه اروم كشاورز با داشتن نیروهای متخصص در امر گلخانه، پرورش قارچ، دام وطیور، احداث باغات، با برگزاری دوره های آموزشی بصورت خصوصی و عمومی اقدام به تشکیل دوره نمود که در حال حاضر این روند ادامه دارد.

کلمات قابل جستجو

  • اروم کشاورز
  • کشاورزی
  • خدمات کشاورزی
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • آموزش
  • سیستم گرمایشی
  • سیستم سرمایشی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی