شرکت واستریوشان ماد

شرکت واستریوشان ماد با برند تجاری واسترگرین در زمینه تولید نهاده های کشاورزی فعالیت دارد.
خدمات شرکت:
- کودهای شیمیایی و آلی
- تولید سموم و دفع آفات نباتی
- تحقیق و توسعه
- فروش محصولات و بذر کشاورزی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • واستریوشان ماد
  • کود شیمیایی
  • کود آلی
  • سموم
  • کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی