شرکت تهویه ویونا

شرکت تهویه ویونا در طراحی و ساخت سیستم های تهویه مطبوع فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- چیلر جذبی دو اثره
- چیلر جذبی تک اثره

کلمات قابل جستجو

  • تهویه ویونا
  • طراحی
  • تهویه
  • چیلر
  • تهویه مطبوع

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی