شرکت عصر صنعت سبز کاسپین

شرکت عصر صنعت سبز کاسپین با هدف مديريت و امحاء ‌پسماندها با رعايت قوانين زيست محیطی آغاز به فعالیت کرد.
خدمات شرکت:
- مدیریت پسماندهای عادی و شهری جهت شهرداری ها
- مدیریت پسماند واحدهای صنعتی
- مدیریت پسماند پزشکی و بیمارستانی
- مدیریت پسماندهای کشاورزی

کلمات قابل جستجو

  • عصر صنعت سبز کاسپین
  • پسماند
  • پسماند صنعتی
  • مدیریت پسماند
  • پسماند کشاورزی
  • امحاء زباله
  • بازیافت
  • پسماند بیمارستانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی