شرکت آب ایلیا گستر

شرکت تصفیه آب ایلیا گستر در زمینه دستگاه های تصفیه آب خانگی و همچنین دستگاه تصفیه آب صنعتی و آب شیرین کن فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- دستگاه تصفیه آب صنعتی
- دستگاه تصفیه آب خانگی
- دستگاه تصفیه هوا

کلمات قابل جستجو

  • آب ایلیا گستر
  • تصفیه آب
  • تصفیه هوا
  • تجهیزات
  • دستگاه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی