شرکت یاررس پویا

شرکت یاررس پویا، در امر ساخت تجهیزات خودروهای خدمات شهری برای شهرداری ها و دهیاری های کشور و کلیه ارگان های دولتی و بخش خصوصی فعالیت می کند.
از جمله محصولات این شرکت :
- اطاق مکانیزه مدل هاپر دار
- اطاق مکانیزه مدل مینی پک
- مخازن مکانیزه گالوانیزه
- اطاق کمپرسی مسقف و روباز

کلمات قابل جستجو

  • شرکت یاررس پویا
  • خودرو خدمات شهری
  • بهره بردار خدمات شهری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی