شرکت فرآوری شیمیایی زنجان

شرکت فرآوری شیمیایی زنجان در زمینه تولید انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی فعالیت می کند.
محصولات شرکت:
- کودها
- سموم آفات و نباتات
- وسایل و ادوات کشاورزی
- بذر کشاورزی

کلمات قابل جستجو

  • فرآوری شیمیایی زنجان
  • شیمیایی
  • کود
  • کشاورزی
  • سموم
  • بذر
  • بذر کشاورزی
  • ادوات کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی