شرکت ظریف پلیمر سپاهان

شرکت ظريف پليمر سپاهان، تولید کننده محصولات پزشکی و آزمایشگاهی بکر است.
محصولات شرکت:
- آزمایشگاهی: دستکش نایلونی، رک لوله آزمایش، کاست بافت پاتولوژی، لوله آزمایش، انواع سمبل کاپ، درپوش لوله آزمایش، ایلیکاتور، میکروتیوب، و..
- مصرفی بیمارستانی: سیفتی باکس، عینک محافظ، اسپکلوم مدل پیچی، دلفین و پایوالو و....
- دندان پزشکی
- زنان و نازایی
- ست ها
- مراقبت بهداشت فردی
- سایر محصولات

کلمات قابل جستجو

  • ظریف پلیمر سپاهان
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • بیمارستان
  • سیفتی باکس
  • عینک محافظ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی