شرکت زرین سپاهان

شرکت زرین سپاهان در زمینه تولید انواع کود و مکمل های آلی نوین فعالیت دارد.از محصولات این شرکت میتوان به انواع پلیت های مرغی غنی شده و محلول های تغذیه ای و مقاومت درختان پسته در برابر تنش های طبیعی اشاره نمود.بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک، مفید برای مصارف باغی و زراعی، عاری از هرگونه بیماری و آفت و سازگاری با محیط زیست از خواص کود های پلیت مرغی است.

کلمات قابل جستجو

  • زرین سپاهان
  • کود
  • کشاورزی
  • مکمل آلی گیاهان
  • کود پلیت مرغی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی