شرکت پودر شوینده گیاهی زیبر

زمینه شرکت پودر شوینده گیاهی زی بر:
- مخصوص مصارف صنعتی
- پاک کننده هر نوع آلودگی مانند: مواد نفتی، انواع چربی و...
- تمیز کننده قوی وسایل نقلیه
- قابل تجزیه و حامی محیط

کلمات قابل جستجو

  • پودر شوینده گیاهی زی بر
  • شوینده
  • مصارف صنعتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی