شرکت زیست دانش آزما

شرکت زیست دانش آزما در مجتمع اداری پارک علم و فناوری گیلان مستقر شد و در زمینه فعالیت های زیست محیطی طی مراحلی موفق به اخذ مجوز فعالیت به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست گردید.
خدمات شرکت:
- آب و پساب
- صدا سنجی
- مشاوره در زمینه حفاظت فنی، خدمات ایمنی و آموزش ایمنی عمومی و عوامل زیان آور شیمیایی

کلمات قابل جستجو

 • زیست دانش آزما
 • آزمایشگاه
 • محیط زیست
 • شیمیایی
 • مشاوره
 • ایمنی
 • آب و پساب
 • آزمایشگاه معتمد محیط زیست
 • صدا سنجی
 • عوامل زیان آور شیمیایی
 • خدمات ایمنی
 • حفاظت فنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی